Παραγωγή εντύπων

Τα έντυπα (flyers) διανέμονται σε μεγάλες ποσότητες στα καταστήματα, στα γραμματοκιβώτια, στον δρόμο και συχνά σε μια συγκεκριμένη ομάδα-στόχο.

  Για το έντυπο χαρακτηριστικό είναι το ελκυστικό διαφημιστικό μήνυμα, η συντομία και η σαφήνεια των μηνυμάτων. Το μέγεθος του εντύπου είναι γενικά πολύ μικρό, σε λεπτό χαρτί, λόγω του χαμηλού κόστους του και της ευκολίας της αποδοχής του από το κοινό. Επίσης, η δυνατότητα ο χρήστης να διατηρεί το έντυπο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δεν είναι ασήμαντο.

 

Ζητήστε προσφορά

 

Η CineCron χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας.