Είσοδος

Είσοδος για πελάτες

Διεξαγωγή διαφημιστικών εκστρατειών

Διαφημιστική εταιρεία

H CineCron διεξάγει διαφημιστικές καμπάνιες στην Βουλγαρία, υπό την λεπτομερή ανάλυση και έντιμη σύμβαση-πλαίσιο. Ο οργανισμός παρέχει στους πελάτες του planning στα μέσα ενημέρωσης, όρους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το δημιουργικό και την παραγωγή διαφημιστικού υλικού.

  Δοκιμές του διαφημιστικού υλικού. Οι ολοκληρωμένες καμπάνιες φέρουν αναφορά με τα πιστοποιητικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τα μίντια.

 

Ζητήστε προσφορά

 

Η CineCron χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας.