Δημιουργία καταλόγων

Η παραγωγή ενός καταλόγου απαιτεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών με τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές τους, οπτικοποίηση, τα χρώματα, η ποικιλία, καθώς επίσης και με τους όρους προμήθειας και απόδοσης.
  Μερικές φορές στους καταλόγους των επιχειρήσεων δημοσιεύονται και οι τιμές των προϊόντων. Ως πλέον διαδεδομένο είναι η λίστα των τιμών να προστεθεί ως ξεχωριστό εκτύπωμα.
  Ένα βασικό χαρακτηριστικό του καταλόγου είναι το ευρύ πεδίο εφαρμογής και η επικαιρότητα του. Ορισμένες εταιρείες διατηρούν την επίκαιρότητα στον κατάλογο τους κάθε χρόνο, αλλά υπάρχουν λύσεις για που αντιπροσωπεύουν τις εταιρείες για περισσότερα χρόνια. Για να είναι σε θέση ο χρίστης να αποθηκεύσει τον κατάλογο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, είναι επιθυμητό να κατασκευαστεί από σταθερά υλικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του καταλόγου

   Συνήθως το μέγεθος είναι A4 χαρτί με ενισχυμένο κάλυμμα στα 300gr./m2. Για την ακεραιότητα ισχύουν διαφορετικές λύσεις δέσιμο σύρματος, σπιράλ, ράψιμο και κόλλημα. Αυτές εξαρτώνται από το πάχος του χαρτιού και του καλύμματος και με τον αριθμό των σελίδων.

 

Ζητήστε προσφορά

 

Η CineCron χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας.