Είσοδος

Είσοδος για πελάτες

Έρευνα αγοράς με τις ομάδες εστίασης

Η διεξαγωγή της έρευνας

Έρευνα αγοράς με ομάδες εστίασης διεξάγονται σε συνεργασία με ειδικούς κοινωνιολόγους για να διερευνηθεί η ποιοτηκή διάσταση στην αποδοχή των προϊόντων και τις διαφημίσεις τους. Αυτό γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

 

Η εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά

Αναλύσεις της αποδοχής της μάρκας

Δοκιμή της στρατηγικής για τη διαφήμιση

 

   Προετοιμάζουμε ένα προκαταρκτικό σενάριο για ένα συγκεκριμένο, κοινό-στόχο, επιλέγοντας μια ομάδα που αντιστοιχεί στο προφίλ με την οποία διεξάγεται μια συζήτηση. Δοκιμάζονται και ανάλυονται προϊόντα και οι διαφημίσεις. Οι συζητήσεις καταγράφονται σε μέσα εγγραφής ήχου και βίντεο και στη συνέχεια αναλύονται τα αρχεία για να παραχθεί μια λεπτομερή έκθεση.

Η αναφορά από την έρευνα της αγοράς

   Η έκθεσή μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αντίληψη και την ψυχολογική στάση απέναντι ένα προϊόν. Τα κίνητρα και οι ανάγκες του χρήστη σχετιζομενες με το προϊόν και τον ανταγωνισμό του στην αγορά. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του προϊόντος και της συσκευασίας του. Κατάτμηση του κοινού-στόχου. Ο καθορισμός των προσδοκιών του κοινού για την τιμή του προϊόντος. Δοκιμές για το μοντάζ και του ήχου σε προκατασκευασμένες εκδόσεις της τηλεοπτικής διαφήμισης. Δοκιμή της αντίληψης των μηνυμάτων στο κοινό.

 

Ζητήστε προσφορά

 

Η CineCron χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας.