Влезте в профила си

Вход за клиенти

Маркетингови изследвания с фокус групи

Провеждане на изследването

Маркетингови изследвания с фокус групи се провеждат в сътрудничество със специалисти социолози, за да се изследват качествените измерения при възприемането на продуктите и техните реклами. Това се прави при:

 

 Въвеждането на нови продукти на пазара

 Анализи за възприемането на марката

 Тестване на рекламната стратегия

 

 Изготвя се предварителен сценарий за конкретна, целева аудитория, като се подбира група отговаряща на профила с която се провежда дискусия. Тестват се и се анализират продукти и реклами. Дискусиите се записват на аудио и видео носители и в последствие записите се анализират за да се изработи подробен доклад.

Докладът при маркетинговите изследвания

Докладът ни дава информация относно възприемането и психологическите нагласи към даден продукт. Мотивация и нужди на потребителя към продукта и конкуренцията на пазара. Предимства и недостатъци на продукта и неговата опаковка. Сегментиране на целевата аудитория. Определяне на ценовите очаквания на аудиторията. Тестване на монтаж и звук с предварително изработени варианти на телевизионната реклама. Тестване на възприятието на посланията към зрителската аудитория.

 

Направете запитване

CineCron използва "бисквитки", за да събира и анализира информация за потребителите на този уебсайт.